DO PROBNE VOZAČKE DOZVOLE PO NOVOM ZAKONU

Ono što auto školu Bulevar izdvaja od drugih auto škola u Srbiji i ujedno nas čini inovatorima na polju obuke vozača B kategorije, jeste upotreba simulatora vožnje poslednje generacije u teorijskoj i praktičnoj obuci budućih vozača. Na simulatoru se kroz različite vežbe proverava psihomotorička i kognitivna sposobnost vozača. Kao deo teorijske obuke radi se test reakcije (meri se vreme reakcije), test naglog kočenja u slučaju opasnosti, test kočenja u različitim uslovima na putu (suv, kiša, sneg). Kao deo posebne obuke uči se delovanje na menjač kao i pedale kvačila, kočnice i gasa, delovanje na volan, pravilna upotreba pojasa, pokretanje vozila. Na posebnoj obuci radi se test pregleda saobraćajne situacije, test odnosa prema okolini, test odnosa prema drugim učesnicima u saobraćaju, test prihvatanja rizika, test noćne vožnje i vožnje u magli itd.

Ideja o nabavci simulatora vožnje automobila javila se kao potreba da se tradicionalan vid obuke budućih vozača unapredi i osavremeni kako bi pratila sveopšti trend primene savremenih tehnologija i inovativnih rešenja u svim segmentima života.

Iako smo relativno mlada auto škola, simulator koristimo od prvog dana i u teorijskoj nastavi i u praktičnoj obuci, a dosadašnje iskustvo kao i reakcija kandidata govori nam da smo na dobrom putu i da je spoj tradicionalnog i inovativnog dobitna kombinacija koja kao krajni cilj ima sigurnog, bezbednog, ekološki odgovornog vozača.

Primena simulatora u obuci novih vozača pokazala se od neprocenjivog značaja. Kod većine se kandidata javlja strah i nesigurnost na prvim časovima, čak i na poligonu, pa se tako usporava proces učenja, međutim kada osnovne komande i principe vožnje savladaju u bezbednom okruženju kandidati sa sigurnošću i samopouzdanjem savladavaju praktično znanje u automobilu. Simulator nam takođe pruža jedinstvenu priliku da pripremimo vozače na niz nepredviđenih okolnosti tokom vožnje koje na poligonu ili na ulici nemamo priliku da reprodukujemo…

Jednako uspešno simulator vožnje primenjujemo i kod vozača koji se javljaju zbog kondicione vožnje. Dajemo im priliku da obnove davno stečeno znanje, da provere vreme reakcije u kritičnim situacijama i sl.


Prilikom upisa je neophodna lična karta..

Kandidati koji su završili teorijsku obuku u drugoj auto školi, a žele da nastave praktičnu obuku u auto školi „Bulevar“, možemo garantovati da će u roku od tri dana početi sa časovima vožnje i da će voziti maksimalan broj časova.

Prilikom upisa u auto školu „Bulevar“, neophodne su:

 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Potvrda o završenoj teorijskoj obuci (izdaje auto-škola u kojoj je završena teorijska obuka)

Kandidati koji su završili teorijsku i praktičnu obuku u drugoj auto školi, a žele da polažu praktični ispit u auto školi „Bulevar“, možemo obećati da će voziti željeni broj časova (nisu obavezni) dinamikom kakvom žele i da će im prvi ispit biti u roku od mesec dana od potpisivanja ugovora.

Prilikom upisa u auto školu „Bulevar“, neophodne su:

 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Potvrda o završenoj teorijskoj obuci (izdaje auto škola u kojoj je završena teorijska obuka)
 • Potvrda o završenoj praktičnoj obuci (izdaje auto-škola u kojoj je (izdaje auto-škola u kojoj je završena praktična obuka)

Kandidatima koji su u drugoj auto školi započeli teorijsku ili praktičnu obuku, prilikom upisa u auto školu „Bulevar“ Novi Beograd, neophodne su:

 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje
 • Potvrda o broju časova teorijske ili praktične obuke (izdaje auto škola u kojoj je završena obuka)

Dodatni časovi, takozvana kondiciona vožnja je poseban vid obuke za Vas koji posedujete vozačku dozvolu, a nemate potrebno iskustvo za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Ovaj vid obuke se prvo obavlja na simulatoru vožnje da se obnovi davno stečeno znanje, da se proveri vreme reakcije u kritičnim situacijama i sl. Nakon toga sledi praktična obuka koja se odvija prvo na ulicama sa slabim, a zatim sa srednjim i jakim itezitetom saobraćaja. Kod ovog vida obuke akcenat se daje delu grada gde živite, radite, idete na fakultet, školu, trening i na saobraćajnicama koje sami odaberete. Postoji mogućnost da neke časove vozite na vašem vozilu. Prilikom započinjanja obuke u auto-školi „Bulevar“, neophodne su:

 • Lična karta
 • Vozačka dozvola

Kalendar aktivnosti

   17. februar

          Početak teorijske nastave

Nastava će se održavati prepodne i poslepodne u dogovorenim terminima.

 05. i 20.    04. i 19.februar      mart

          Polaganje teorijskog ispita

Ispit počinje u 11:00h, za eventualne promene bićete na vreme obavešteni.

 03. i 18.    05. i 20.februar      mart

          Polaganje praktičnog ispita

Ispit počinje u 8:30 i traje do 15:00, za preciznije vreme Vašeg polaganja bićete naknadno obavešteni.