Praktični ispit sastoji se iz:

 • Upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu,
 • Upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku.

Na delu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom mestu, potrebno je da:

 • Upravljate vozilom, na navedenoj trasi, u skladu sa pravilima saobraćaja, postavljenom saobraćajnom signalizacijom i znacima koja daju ovlašćena službena lica.
 • Izvedete na propisan način radnju čije je izvođenje određeno na označenom mestu, ili označenom delu trase.
 • Ponašate se na način koji neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzmete sve potrebne mere radi izbegavanja, ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe, ili drugog time ne dovodite u opasnost.
 • Prikažite tehniku vožnje koja omogućava upravljanje vozilom na bezbedan i ekonomičan način i ima najmanji štetni uticaj na životnu sredinu.
 

Na delu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligonske radnje na propisani način.

 

U skladu sa napred navedenim, potrebno je da na praktičnom ispitu pokažete da ste stekli potrebno znanje i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

 

Pri izvođenju ispitnog zadatka dužni ste da postupite u skladu sa naredbama ispitivača.

 

Vreme koje je navedeno kao očekivano za kretanje određenim delom trase ne obavezuje Vas u bilo kojem smislu.

 

U opisu ispitne trase, na raskrsnici na kojoj skrećete, naveden je naziv ulice kojom se krećete nakon skretanja.

 

Redosled izvođenja poligonskih radnji:

 1. Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom 
 2. Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i vožnja unazad sa promenom saobraćajne trake
 3. Kočenje i zaustavljanje
 4. Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake
 5. Parkiranje vozila podužno vožnjom unazad
 6. Parkiranje vozila pod pravim uglom vožnjom unazad
 

Očekivano vreme na poligonu: 10 minuta

 

U "ISO" sistemu, koji se koristi za vođenje ispita, postoji 15 ispitnih trasa, slučajnim izborom, kadnidat za vozača na ispitu dobija jednu od njih.

Na linku ispod možete pogledati neke od tih trasa, a ostale su kombinacija prikazanih i sve su dostupne za spremanje praktičnog ispita.