Dodatni časovi, takozvana kondiciona vožnja je poseban vid obuke za Vas koji posedujete vozačku dozvolu, a nemate potrebno iskustvo za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Ovaj vid obuke se prvo obavlja na simulatoru vožnje da se obnovi davno stečeno znanje, da se proveri vreme reakcije u kritičnim situacijama i sl. Nakon toga praktična obuka se odvija prvo na ulicama sa slabim, a zatim sa srednjim i jakim itezitetom saobraćaja. Kod ovog vida obuke akcenat se daje delu grada gde živite, radite, idete na fakultet, školu, trening i na saobraćajnicama koje sami odaberete.

 

Prilikom započinjanja obuke u auto-školi „Bulevar“, neophodne su:

 

1. Lična karta

2. Vozačka dozvola