Polaganje praktičnog ispita

Za prijavu i polaganje praktičnog dela vozačkog ispita neophodne su lična karta, lekarsko uverenje i završena praktična obuka.

Praktični ispit sastoji se iz:

 • Upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu,
 • Upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku.

Na delu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom mestu, potrebno je da:

 • Upravljate vozilom, na navedenoj trasi, u skladu sa pravilima saobraćaja, postavljenom saobraćajnom signalizacijom i znacima koja daju ovlašćena službena lica.
 • Izvedete na propisan način radnju čije je izvođenje određeno na označenom mestu, ili označenom delu trase.
 • Ponašate se na način koji neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzmete sve potrebne mere radi izbegavanja, ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe, ili drugog time ne dovodite u opasnost.
 • Prikažite tehniku vožnje koja omogućava upravljanje vozilom na bezbedan i ekonomičan način i ima najmanji štetni uticaj na životnu sredinu.

Na delu praktičnog ispita koji se polaže na uređenom poligonu za praktičnu obuku izvode se poligonske radnje na propisani način.

U skladu sa napred navedenim, potrebno je da na praktičnom ispitu pokažete da ste stekli potrebno znanje i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Pri izvođenju ispitnog zadatka dužni ste da postupite u skladu sa naredbama ispitivača.

Tokom ispita, ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja u skladu sa ispitnim zadatkom. Sve dok se ne kaže drugačije kandidat vozi pravo, odnosno postupa po znaku.

 

vozacki ispit

U situaciji na slici kandidat i bez predhodne najave mora da zna da skreće desno (obavezan smer).Vreme koje je navedeno kao očekivano za kretanje određenim delom trase ne obavezuje Vas u bilo kojem smislu.

U opisu ispitne trase, na raskrsnici na kojoj skrećete, naveden je naziv ulice kojom se krećete nakon skretanja.

 

Redosled izvođenja poligonskih radnji:

 1. Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom 
 2. Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i vožnja unazad sa promenom saobraćajne trake
 3. Kočenje i zaustavljanje
 4. Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake
 5. Parkiranje vozila podužno vožnjom unazad
 6. Parkiranje vozila pod pravim uglom vožnjom unazad
 

Očekivano vreme na poligonu: 10 minuta

 

U "ISO" sistemu, koji se koristi za vođenje ispita, postoji 15 ispitnih trasa, slučajnim izborom, kadnidat za vozača na ispitu dobija jednu od njih.

Na linku ispod možete pogledati neke od tih trasa, a ostale su kombinacija prikazanih i sve su dostupne za spremanje praktičnog ispita.

 
 • Primeri ispitnih trasa
 •  

   

  Način bodovanja na praktičnom ispitu

  Pre nego što počne da izvodi poligonske radnje, kandidat mora da pripremi vozilo.

  Pod pripremom vozila se podrazumeva:

   

  1. Vizuelna provera ispravnosti vozila - pneumatika, uređaja za osvetljavanje puta, uređaja za označavanje vozila, uređaja za davanje svetlosnih znakova, uređaja za kontrolu i davanje  znakova i uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;
  2. Bezbedan ulazak u vozilo;
  3. Podešavanje sedišta i naslona za glavu;
  4. Podešavanje vozačkih ogledala;
  5. Vezivanje sigurnosnog pojasa;
  6. Startovanje motora - stavljanje ključa u kontakt bravu, isključivanje spojnice, izbor neutralnog položaja na menjaču brzina, aktiviranje motora;
  7. Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala.

  Prilikom ocenjivanja elemenata pripreme vozila, kada kandidat učini jednu ili više grešaka po određenom elementu pripreme vozila, ispitivač će za taj element evidentirati jedan negativan bod, osim kod ocenjivanja elementa pripreme vozila "uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala", kada kandidat učini jednu ili više grešaka po ovom elementu, ispitivač će evidentirati tri negativna boda.

  Jedinstvenu negativnu ocenu ("nije položio") dobiće kandidat koji prilikom pripreme nije vezao sigurnosni pojas.

  Jedan negativan bod za neuspešan pokušaj izvođenja poligonske radnje, ispitivač će dati kandidatu koji nije uspešno izveo radnju za koju je predviđeno da se izvodi u jednom pokušaju.

  Jedan negativan bod, za neuspešan pokušaj izvođenja poligonske radnje, ispitivač će dati kandidatu koji je uspešno izveo u drugom pokušaju poligonske radnje.

  Jedinstvenu negativnu ocenu ("nije položio") prilikom izvođenja poligonskih radnji ispitivač će dati kandidatu koji nije uspeo da  uspešno nijednu od navedenih radnji na propisan način u propisanom broju pokušaja.

  Da bi kandidat uspešno završio poligonske radnje dovoljno je da uradi ispravno samo jedno parkiranje (za oba ima po dva pokušaja) i radnju ubzanje i zaustavljane za koju ima, takođe, dva pokušaja.

  Negativnu ocenu ("nije položio"), na delu praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, ispitivač će dati kandidatu koji napravi nedozvoljenu grešku prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja.

  Najčešće nedozvoljene greške na vozačkom ispitu su:

  1. Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka,
  2. Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu;
  3. Nezaustavljanje na saobraćajni znak "STOP", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja";
  4. Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja; Na delu koji nije označen kao neka od navedenih zona dobija se 1 negativan bod za prekoračenja do 10 km/h, a za veća prekoračenja bzine dobija se ocena "nije položio", a ista se ocena dobija za bilo koje prekoračenje brzine u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja.
  5. Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza; Pod ovim najčešće mislimo na kretanje vozilom preko ivičnjaka, gde se prilikom bočnog dodirivanja ivičnjaka točkom boduje sa 1 negativnim poenom, a kada se točak popne na isti, dobija se ocena "nije položio".

  Kandidat je položio praktični ispit, kada oba ispitivača daju pozitivnu ocenu ("položio").

  Položen praktični ispit je uslov za dobijanje probne vozačke dozvole.