Plan praktične obuke- uvodne napomene

Praktična obuka kandidata izvodi se radi sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Praktična obuka kandidata može se otpočeti tek nakon što kandidat položi teorijski ispit, dobije potvrdu o položenom teorijskom ispitu i nakon obavljenog zdravstvenog pregleda (lekarsko uverenje), kandidat bira vozilo, instruktora i počinje sa praktičnom obukom.

 

Početna praktična obuka kandidata sprovodi se na uređenom poligonu za praktičnu obuku („Štark Arena", Bulevar Arsenija Čarnojevica 58) i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja, na svim vrstama saobraćajnica (put u naselju, put van naselja, na motoputu i na autoputu).

 

Sami birate vozilo za praktičnu obuku, odnosno instruktora. Ako želite, možete i menjati vozila tokom obuke (uz napomenu da onda menjate i instruktora). Auto škola BULEVAR poseduje nova vozila što garantuje sigurnost i pouzdanost, tako da sa nama nema prekinutih i odloženih časova zbog neispravnosti vozila. Sva vozila su klimatizovana pa i u najtoplijim danima pružaju udobnost i komfor.

 

Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke. Praktična obuka traje 40 časova (čas je 45minuta). Kandidat može dnevno voziti najviše 2 časa. Optimalno vreme trajanja obuke je 40 dana.

 

Za prisustvo na praktičnoj obuci neophodne su: lična karta, potvrda o položenom teorijskom ispitu i lekarsko uverenje. Prilikom praktične obuke kandidat koristi pomagala koja su upisana u lekarskom uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača vozila određene kategorije.

 

Završena praktična obuka je jedan od uslova za polaganje praktičnog ispita.

 

 

Sadržaj plana

Program praktične obuke kandidata za vozača svih kategorija obuhvata, shodno kategoriji vozila za koju se osposobljava, najmanje:

 

 • Upoznavanje sa uređajima i sklopovima na vozilu i njihova upotreba dok je vozilo u stanju mirovanja;
 • Proveru ispravnosti vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu,
 • Upoznavanje sa načinom zamene točka, postavljanja lanaca za sneg, snabdevanja vozila pogonskim gorivom;
 • Zauzimanje položaja u vozilu i podešavanje sedišta, naslona za glavu, unutrašnjeg i spoljnih vozačkih ogledala i sigurnosnih pojaseva;
 • Pokretanje vozila i upotrebu komandi i uređaja vozila u pokretu (rukovanje vozilom) i zaustavljanje vozila;
 • Ubrzavanje, usporavanje i zaustavljanje vozila pri malim brzinama;
 • Izvođenja propisanih poligonskih radnji vozilom;
 • Izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu: polazak sa mesta, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, održavanje brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremenskih uslova, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno okretanje, zaustavljanje i naglo kočenje, korišćenje saobraćajne trake za usporavanje i ubrzavanje, propuštanje drugih učesnika u saobraćaju, ustupanje prava prvenstva prolaza;
 • Postupanje vozača: pri nailasku i prolasku kroz raskrsnicu, prilikom izbora brzine kretanja vozila, pri nailasku na pešački prelaz, prilikom prelaska preko železničke i tramvajske pruge i vožnje kroz tunel, prilikom smanjene vidljivosti i u uslovima padavina i prilikom kretanja putem na kojem se izvode radovi;
 • Postupanje u skladu sa saobraćajnom signalizacijom;
 • Razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode;
 • Upravljanje vozilom u različitim netipičnim saobraćajnim situacijama u realnim uslovima;
 • Napuštanje vozila i obezbeđivanje zaustavljenog ili parkiranog vozila.
 • Radnje vozilom i postupanje vozača u saobraćaju izvode se na putu:
 1. U naselju, i to u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja;
 2. Van naselja, i to u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja;

 3. U naselju i van naselja, u noćnim uslovima;

 4. Na moto i auto putu.