Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijska obuka je obavezna i održava se u prostorijama auto škole. Teorijska obuka je koncipirana kao problemska nastava koja će se bazirati na rešavanju konkretnih saobraćajnih situacija, kao i rešavanju testova za polaganje teorijskog ispita.

Auto škola Bulevar ima na raspolaganju dva licencirana predavača, a predavanja se održavaju pre podne i posle podne. Kandidati mogu da slušaju najviše tri časa dnevno (jedan čas traje 45 minuta). Predviđeno vreme trajanja teorijske obuke je od 15 do 20 dana.

Lična karta je obavezna.

Literatura je obezbeđena za sve kandidate.