Praktični ispit se održava na svake dve nedelje, a optimalno trajanje ispita je 45 minuta (od čega se efektivno vozi 20 minuta). Polaganje se odvija na poligonu kod „Štark Arene“ i na trasi koja se slučajnim izborom dodeli ISO aplikacijom. Trase polaganja su novobeogradske saobraćajnice u blizini poligona

Za prisustvo na praktičnom ispitu neophodne su lična karta, lekarsko uverenje i završena praktična obuka.

Ispitna komisija daje kandidatu izabrani ispitni zadatak u pisanom obliku, radi upoznavanja sa istim i pruža potrebna objašnjenja o načinu i uslovima polaganja praktičnog ispita.

Praktični ispit se sastoji iz dva dela, prvi deo se polaže na poligonu, a drugi deo u saobraćaju na javnom putu i zajedno predstavljaju jedinstven ispit. Nakon što uspešno završite poligonske radnje, nastavljate vozački ispit vožnjom na ulicama sa slabim, srednjim i jakim intezitetom saobraćaja.

Tokom ispita, ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja u skladu sa ispitnim zadatkom. Sve dok se ne kaže drugačije kandidat vozi pravo, odnosno postupa po znaku.

 

vozacki ispit

 

U situaciji na slici kandidat i bez predhodne najave mora da zna da skreće desno (obavezan smer).NAČIN BODOVANJA NA PRAKTIČNOM ISPITU


 Pre nego što počne da izvodi poligonske radnje, kandidat mora da pripremi vozilo.

 Pod pripremom vozila se podrazumeva:

 

 1. Vizuelna provera ispravnosti vozila - pneumatika, uređaja za osvetljavanje puta, uređaja za označavanje vozila, uređaja za davanje svetlosnih znakova, uređaja za kontrolu i davanje  znakova i uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;
 2. Bezbedan ulazak u vozilo;
 3. Podešavanje sedišta i naslona za glavu;
 4. Podešavanje vozačkih ogledala;
 5. Vezivanje sigurnosnog pojasa;
 6. Startovanje motora - stavljanje ključa u kontakt bravu, isključivanje spojnice, izbor neutralnog položaja na menjaču brzina, aktiviranje motora;
 7. Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala.

Prilikom ocenjivanja elemenata pripreme vozila, kada kandidat učini jednu ili više grešaka po određenom elementu pripreme vozila, ispitivač će za taj element evidentirati jedan negativan bod, osim kod ocenjivanja elementa pripreme vozila "uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala", kada kandidat učini jednu ili više grešaka po ovom elementu, ispitivač će evidentirati tri negativna boda.

Jedinstvenu negativnu ocenu ("nije položio") dobiće kandidat koji prilikom pripreme nije vezao sigurnosni pojas.

Jedan negativan bod za neuspešan pokušaj izvođenja poligonske radnje, ispitivač će dati kandidatu koji nije uspešno izveo radnju za koju je predviđeno da se izvodi u jednom pokušaju.

Jedan negativan bod, za neuspešan pokušaj izvođenja poligonske radnje, ispitivač će dati kandidatu koji je uspešno izveo u drugom pokušaju poligonske radnje.

Jedinstvenu negativnu ocenu ("nije položio") prilikom izvođenja poligonskih radnji ispitivač će dati kandidatu koji nije uspeo da  uspešno nijednu od navedenih radnji na propisan način u propisanom broju pokušaja.

Da bi kandidat uspešno završio poligonske radnje dovoljno je da uradi ispravno samo jedno parkiranje (za oba ima po dva pokušaja) i radnju ubzanje i zaustavljane za koju ima, takođe, dva pokušaja.

Negativnu ocenu ("nije položio"), na delu praktičnog ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu, ispitivač će dati kandidatu koji napravi nedozvoljenu grešku prilikom izvođenja radnji, odnosno postupanja.

Najčešće nedozvoljene greške na vozačkom ispitu su:

 1. Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka,
 2. Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu;
 3. Nezaustavljanje na saobraćajni znak "STOP", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja";
 4. Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja; Na delu koji nije označen kao neka od navedenih zona dobija se 1 negativan bod za prekoračenja do 10 km/h, a za veća prekoračenja bzine dobija se ocena "nije položio", a ista se ocena dobija za bilo koje prekoračenje brzine u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja.
 5. Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza; Pod ovim najčešće mislimo na kretanje vozilom preko ivičnjaka, gde se prilikom bočnog dodirivanja ivičnjaka točkom boduje sa 1 negativnim poenom, a kada se točak popne na isti, dobija se ocena "nije položio".

Kandidat je položio praktični ispit, kada oba ispitivača daju pozitivnu ocenu ("položio").

Položen praktični ispit je uslov za dobijanje probne vozačke dozvole.