Nakon završene teorijske obuke, položenog teorijskog ispita i obavljenog zdravstvenog pregleda (lekarsko uverenje), kandidat bira vozilo, instruktora i počinje sa praktičnom obukom.

Početna obuka se obavlja na poligonu kod „Štark Arene" u Bulevaru Arsenija Čarnojevica 58, a ostatak obuke na novobeogradskim trasama (od kojih će jedna biti potencijalna trasa na polaganju), kao i u drugim delovima grada i na svim vrstama saobraćajnica (put u naselju, put van naselja, na motoputu i na autoputu).

Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke. Praktična obuka traje 40 časova (čas je 45minuta). Kandidat može dnevno voziti najviše 2 časa. Optimalno vreme trajanja obuke je 40 dana.

Za prisustvo na praktičnoj obuci neophodne su: lična karta, lekarsko uverenje i potvrda o položenom teorijskom ispitu.

Završena praktična obuka je jedan od uslova za polaganje praktičnog ispita.